Vad gör kiropraktorn

Som kiropraktor arbetar man med ett holistiskt synsätt, vilket innebär att man utgår från balansen i hela kroppen. Efter avslutad utbildning anpassar man sitt arbetssätt till det man själv bedömer vara effektivast. Skälet till detta är att det finns alternativa vägar att bemöta patientens problem. Själv har jag erfarenheten att mjukdelsbehandlingen gör väldigt mycket för att snabba upp behandlingsresultaten och lägger därför stor vikt vid den. Som komplement i mina behandlingar använder jag ofta värmekudde, stretch och liniment samt medicinsk laser.

Arbetsmetodiken innefattar journalföring där man går igenom patientens medicinska bakgrund för att närmare förstå och fastställa orsaken till problematiken. Om det under journalföringen framkommer information som tyder på annan problematik än den inom det kiropraktiska området, rekommenderas patienten vidare till lämplig typ av vård.

Efter grundläggande analys genomförs en kontroll där ortopediska och neurologiska tester genomförs. Kiropraktorn tittar då även på jämvikten i kroppen och den muskulära balansen hos patienten och rekommenderar utifrån det lämpliga träningsövningar för att stärka upp och justera felställningar i kroppen.

Därefter palperar(känna för hand) kiropraktorn patienten för att få en bild över spänningar och svullnader.

Då problematiken oftast är relaterad till monotona eller felaktiga rörelser i sitt arbete så bör man efter avslutad behandling förebygga de primära problemen så att de inte återkommer. Här har den egna träningen och förändringen av sitt rörelsemönster en stor del i att hålla problemet borta. Det räcker med andra ord inte att endast gå regelbundet till kiropraktorn, utan du behöver också i övrigt ta hand om din kropp.

Många undrar hur många behandlingar som behövs för att bli bra och givetvis är svaret högst individuellt. Några patienter kan ha rent anatomiska avvikelser(rent mekaniska och fysiska hinder, såsom efter en operation) som man endast kan lindra, men som för många ändå ger en positivare tillvaro. Andra behöver endast lägga om sin arbetsställning för att hålla problemen borta. Generellt kan man sätta antalet behandlingar i relation till hur länge man har gått med besvären.
Dock brukar jag personligen säga att om man inte känner märkbar skillnad efter den andra behandlingen så bör man gå till vidare undersökningar för att kartlägga problemet.

Efter att det ursprungliga problemet är löst/lindrat, rekommenderas man ha regelbundna återbesök för att undvika att problemet kommer tillbaka. Alla människor har olika förutsättningar och framförallt arbetssituationer, men ett intervall kan ligga från var 4:e vecka till uppåt en gång i kvartalet. Allt detta beror på hur man vårdar kroppen med träning, stressnivåer och sömn och är högst individuellt.

Den klassiska frågan är vad skillnaden mellan kiropraktorer och naprapater är. Enkelt kan man säga att naprapater lägger större vikt vid mjukdelsbehandling samt stretch och kiropraktorer vid justering av leder och tryckande av muskelknutor(triggerpunkter).